Online uživatelé

Právě připojeni - host: 1 

Zajímavé odkazy

 

Snažíme se být spolehlivým dodavatelem služeb v těchto oblastech:

>>   Projektová činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení

>>   Poradenská činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení

>>   Technický dozor investora

>>   Investorská a inženýrská činnost

>>   Činnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi

>>   Činnosti spojené s požární ochranou staveb

>>   Obchodní a zprostředkovatelská činnost

>>   Správa a údržba nemovitostí

>>   Provádění staveb

>>   Činnosti v oblasti ŽP

 

Aktuálně

Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost investičních staveb pro společnost ČEPS Invest, a.s.

Anketa

Získávání el. energie z jádra:
 

Partneři