• Projektová dokumentace

  • Inženýrská činnost

  • Činnosti v oblasti PO a BOZP

  • Realizace staveb

ING. TOMÁŠ BURSÍK

MOTTO: kvalita, spolehlivost, splnění úkolů a termínů, solventnost

Podnikající osoba započala svou činnost v roce 1997 .  Od svého vzniku se zabývá činnostmi spojenými se stavebnictvím a souvisejícími odvětvími. Podnikající osoba je zapsána v (ŽR),  její funkční struktura je založena na právní subjektivitě fyzické osoby (OSVČ), bez zápisu v OR.

Volejte

 (+420) 608 952 399