• Projektová dokumentace

 • Inženýrská činnost

 • Činnosti v oblasti PO a BOZP

 • Realizace staveb

Jsme spolehlivým dodavatelem služeb v těchto oblastech:

 • Projektová činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení

 • Poradenská činnost v oblasti pozemních staveb a elektrických zařízení, ICT

 • Technický dozor stavebníka

 • Komplexní inženýrská činnost

 • Činnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi

 • Činnosti spojené s požární ochranou staveb

 • Obchodní a zprostředkovatelská činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Provádění staveb včetně jejich změn a údržby

 • Činnosti v oblasti ŽP

Volejte

 (+420) 608 952 399